Zmluvy 2023

zverejnené                  názov                              cena                         dodávateľ/odberateľ                                  
         
12.1.2022 Licenčná zmluva č. 2022/410              Solitea Slovensko, a.s.
27.1.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov, poskytovaní finančného príspevku a iných plnení zamestnancom   GGFS s.r.o.
3.2.2023 Zmluva o poskytovaní služieb   GIGAnet s.r.o.
2.3.2023 Zmluva o prevode správy majetku mesta   Mesto Námestovo
16.3.2023 Kúpna zmluva 1350 € Šturek Martin
1.6.2023 Zmluva o dielo 856 682,48 € Stavpoč s.r.o.
11.7.2023 Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu   KRONOSPAN, s.r.o.
19.7.2023 Zmluva o poskytovaní služby   PARTNER AUDIT s.r.o.
28.7.2023 Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu     WOOD ENERGY, s.r.o.
23.8.2023 Rámcová kúpna zmluva   MURAT s.r.o