Aktuality

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom, že dňa 28.08.2019/ t.j. streda/ bude Zberný dvor z technických príčin zatvorený.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

 

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom  mesta, že s účinnosťou od 13.05.2019 došlo k zmene otváracích hodín pre verejnosť na zbernom dvore.

 

PONDELOK: 8:00-12:00

UTOROK:8:00-12:00

STREDA: 8:00-18:00

ŠTVRTOK: 8:00-12:00

PIATOK: 8:00-12:00

SOBOTA: 8:00-12:00

NEDEĽA: zatvorený

 

 

 

 

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom mesta Námestova,

 

že od 1.apríla 2019 (t.j. pondelok)

bude zberný dvor otvorený v čase od 8.00 – 12.00 hod od pondelka do soboty. Zberný dvor slúži na ukladanie vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý môžu odovzdať občania mesta Námestovo pri predložení dokladu totožnosti ( občiansky preukaz) s trvalým pobytom v Námestove.

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky "Frézovanie snehu"

Zadávanie zákazky 1

Zadávanie zákazky 2

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky "Zimná údržba - odpratávanie snehu"

Zadávanie zákazky 1

Zadávanie zákazky 2

 

 

Záznam z kontroly zberného dvora

 

 

 

Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta – EIA - súťaž

 

 

Skládka TKO II. etapa rekonštrukcia - výzva

 

 

Ako triediť odpad? Viac informácií tu


 

 

 

 

 

 

Veľkoobjemové kontajnery v priestoroch zberného dvora

Technické služby oznamujú občanom Námestova že od 4.5.2013 (t.j. sobota) budú veľkoobjemové kontajnery k dispozícii občanom Námestova v areáli Technických služieb v priestoroch bývalej hasičskej stanice každú sobotu vždy v čase od 8.00 – do 12.00 hod.
Občania mesta budú môcť v priebehu celého roka likvidovať veľkorozmerné odpady, stavebnú suť do objemu 1m3 za rok a ďalšie vyseparované zložky komunálneho odpadu bezplatne na základe preukázania sa občianskym preukazom.