Aktuality

Oznam

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom mesta, že zberný dvor bude v dňoch 28.-29.augusta 2020 zatvorený z technických dôvodov a z dovodu štátneho sviatku.

 

 

OZNAM

Technické služby mesta Námestovo oznamujú občanom  mesta, že s účinnosťou od 15.06.2020 došlo k zmene otváracích hodín pre verejnosť na zbernom dvore.

 PONDELOK:       8:00-12:00

UTOROK:            8:00-12:00

STREDA:             8:00-18:00

ŠTVRTOK:           8:00-12:00

PIATOK:               8:00-12:00

SOBOTA:             8:00-12:00

NEDEĽA:             zatvorený

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky "Frézovanie snehu"

Zadávanie zákazky 1

Zadávanie zákazky 2

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky "Zimná údržba - odpratávanie snehu"

Zadávanie zákazky 1

Zadávanie zákazky 2

 

 

Záznam z kontroly zberného dvora

 

 

 

Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta – EIA - súťaž

 

 

Skládka TKO II. etapa rekonštrukcia - výzva

 

 

Ako triediť odpad? Viac informácií tu

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkoobjemové kontajnery v priestoroch zberného dvora

Technické služby oznamujú občanom Námestova že od 4.5.2013 (t.j. sobota) budú veľkoobjemové kontajnery k dispozícii občanom Námestova v areáli Technických služieb v priestoroch bývalej hasičskej stanice každú sobotu vždy v čase od 8.00 – do 12.00 hod.
Občania mesta budú môcť v priebehu celého roka likvidovať veľkorozmerné odpady, stavebnú suť do objemu 1m3 za rok a ďalšie vyseparované zložky komunálneho odpadu bezplatne na základe preukázania sa občianskym preukazom.