Zmluvy 2020

zverejnené názov cena            dodávateľ/odberateľ  
8.1.2020 Kúpna zmluva                                                                             OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.          pdf2.jpg
30.1.2020 Zmluva o dodaní služieb    František Sklenár - EVIEKO pdf2.jpg
30.1.2020 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb  PZS 001/2020   Pyrokomplex s.r.o pdf2.jpg
30.1.2020 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, BOZP 002/2020   Pyrokomplex s.r.o pdf2.jpg
26.2.2020 Dodatok k zmluve BE-SOFT   BE-SOFT a.s. pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Mesto Námestovo pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Bobrov pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Krušetnica pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Lomná pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Mutné pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Or. Veselé pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Sihelné pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava pdf2.jpg
28.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné pdf2.jpg