Zmluvy 2022

zverejnené názov cena            dodávateľ/odberateľ           
         
10.1.2022 Kúpna zmluva   Š.P.P. Trade s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu                                         WOOD ENERGY, s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu   Commander Services s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov   Commander Services s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, BOZP   Pyrokomplex s.r.o
25.2.2022 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb  PZS   Pyrokomplex s.r.o
16.3.2022 Poistná zmluva 980,02 € ČSOB poisťovňa a.s.
17.3.2022 Kúpna zmluva   Fuel Traders Corporation s.r.o.
28.3.2022 Zmluva o predaji rafinérskych produktov   Fuel Traders Corporation s.r.o.
30.3.2022 Zmluva o dodaní služieb 2890 € František Sklenár - EVIEKO
1.4.2022 Servisná zmluva   Agroservis - Stred, s.r.o.
9.5.2022 Kúpna zmluva 19800 € Mlynské Pole s.r.o.