Miestne komunikácie


-zabezpečuje výstavbu, opravu a údržbu živičných, dláždených a štrkových vozoviek

– zimnú údržbu miestnych komunikácií a parkovísk

, odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, chodníkov a čistenie vozoviek ,chodníkov a parkovísk po zimnej údržbe

– zimnú údržbu ciest, chodníkov, priestranstiev pre organizácie na základe zmlúv a objednávok

– správu miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev

– údržbu, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie a opravy kanalizačných vpustí, šachiet a dažďových kanalizácií

– pokládka asfaltobetónu