Zmluvy 2022

zverejnené názov cena            dodávateľ/odberateľ           
         
10.1.2022 Kúpna zmluva   Š.P.P. Trade s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu                                         WOOD ENERGY, s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu   Commander Services s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov   Commander Services s.r.o.
25.2.2022 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, BOZP   Pyrokomplex s.r.o
25.2.2022 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb  PZS   Pyrokomplex s.r.o
1.3.2022 Dodatok č.2 k č.2/9/2002   HGS-hydrogeoservis
16.3.2022 Poistná zmluva 980,02 € ČSOB poisťovňa a.s.
29.3.2022 Kúpna zmluva 27 752 € TAMTRON, s.r.o.
17.3.2022 Kúpna zmluva   Fuel Traders Corporation s.r.o.
28.3.2022 Zmluva o predaji rafinérskych produktov   Fuel Traders Corporation s.r.o.
30.3.2022 Zmluva o dodaní služieb 2890 € František Sklenár - EVIEKO
1.4.2022 Zmluva o odbere odpadu    SLOVIZOL s.r.o.
1.4.2022 Servisná zmluva   Agroservis - Stred, s.r.o.
18.4.2022 Kúpna zmluva 24 916,67 € WAMP, s.r.o.
9.5.2022 Kúpna zmluva 19800 € Mlynské Pole s.r.o.
21.7.2022 Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služby   Slovak Telekom, a.s.
21.7.2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s.
26.8.2022 Zmluva o poskytovaní služieb 3200 € PARTNER AUDIT s.r.o.
3.11.2022 Kúpna zmluva 119875,20 € AGRA s.r.
2.12.2022 Kúpna zmluva 210 €/t Š.P.P.Trade s.r.o.
2.12.2022 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 798,77 € Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
20.12.2022 DODATOK č.2 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSV1213201801/A   ENVI-PAK, a.s.