Zmluvy 2024

zverejnené                  názov                              cena                         dodávateľ/odberateľ                                  
         
5.1.2024 Zmluva o nájme nádoby na odpad          BARÓN, s.r.o.
16.1.2024 Kúpna zmluva 13 976 € Michal Jaššák
16.1.2024 Zmluva o odbere odpadu   LB Plast s.r.o.
19.1.2024 Zmluva o odbere odpadu   Benzinol Slovakia s.r.o.
31.1.2024 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby   PYROKOMPLEX, s. r. o.
31.1.2024 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   PYROKOMPLEX, s. r. o.
5.2.2024 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou externých objektov   JOPAL PLUS s.r.o.
14.2.2024 Zmluva o nájme nádoby na odpad   JOPAL Plus s.r.o.
14.2.2024 Zmluva o nájme nádoby na odpad   KIK textil a Non – Food spol. s.r.o.
22.2.2024 Zmluva o prevádzke triedeného zberu   ENVI-PAK, a.s.
22.2.2024 Rámcová zmluva k Zmluvám  o prevádzke triedeného zberu   ENVI-PAK, a.s.
11.3.2024 Zmluva o prenájme Kompaktoru KT 150   Technické služby mesta Tvrdošín
13.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Lomná
13.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Oravská Polhora
13.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Sihelné
14.3.2024 Zmluva o dodaní služieb 1 820 € PaedDr. Stanislav Štelbacký
14.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Vasiľov
14.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Krušetnica
15.3.2024 Kúpna zmluva   Š.P.P.Trade s.r.o
20.3.2024 Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu   WOOD ENERGY, s.r.o.
20.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Oravské Veselé
20.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Rabča
27.3.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Rabčice
4.4.2024 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom   Obec Bobrov
22.4.2024 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02/05/2023   STAVPOČ s.r.o.
23.4.2024 Servisná zmluva č. SZ:2024103/OP/KT   AGROSERVIS spol. s r.o.
19.6.2024 Kúpna zmluva   VOMS SK s.r.o
25.6.2024 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Peter Juroš